Doctor Phone - Hoe werkt het?

Kies voor reparatie of verkopen

Telefoon en tablet reparatie: Bij DoctorPhone kunt u snel, vakkundig en betaalbaar uw telefoon laten repareren. Ook kunt u uw toestel verkopen voor de beste deal!

Voer de gegevens van het toestel in

Voer alle gegevens in voor de reparatie of de verkoop van het toestel. Maak een keuze uit merk, model, reparatie of eventuele schade.

Brengen, Ophalen of Verzenden

Maak een keuze of uw het toestel wilt verzenden, brengen naar een dichtsbijzijde filiaal of wilt laten ophalen door DoctorPhone.

Privacy beleid

Inleidende bepalingen Op deze pagina treft u de privacyverklaring van DoctorPhone aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. DoctorPhone heeft de hoofdvestiging gevestigd aan de Steenstraat 66A te Arnhem en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 50003941. DoctorPhone is per e-mail te bereiken via klantenservice@doctorphone.nl en telefonisch op 085-401 89 39.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe DoctorPhone omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft DoctorPhone aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens door DoctorPhone valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website en DoctorPhone filialen. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

DoctorPhone behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23-5-2018.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens
De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is de goede uitvoering van de overeenkomst. Zonder persoonsgegevens kan DoctorPhone zijn diensten niet goed uitvoeren, namelijk het aanbieden van producten in de webshop en het maken van online-afspraken.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan DoctorPhone te verstrekken, is DoctorPhone niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat DoctorPhone niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
Als u een online-afspraak maakt, wordt bij het contactformulier aangegeven welke persoonsgegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, soort reparatie, het model en de kleur van uw telefoon of tablet. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt als u een account aanmaakt om producten te bestellen in onze webshop. Bij het registratieformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn gegevens die betrekking hebben tot de reparatie die uitgevoerd zal worden. Deze persoonsgegevens zijn nodig om uw bestelling of vraag te kunnen verwerken.

Indien u onze website bezoekt maar geen bestelling plaatst op onze website en/of ook geen online-afspraak maakt, kunnen wij toch persoonlijke informatie van u verzamelen. Via Google Analytics worden uw demografische gegevens verzameld zoals uw IP-adres en bezoekfrequentie. Er wordt gebruik gemaakt van deze tool voor marketingdoeleinden, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe wij onze website en app kunnen verbeteren.

Na verwijdering van het account worden uw persoonsgegevens voor een maximale duur van 72 uren opgeslagen. De persoonsgegevens die DoctorPhone verkrijgt via het online-afsprakensysteem en het contactformulier worden voor een termijn van één jaar opgeslagen. Hierbij is het belangrijk dat u de papieren factuur goed bewaard indien u bijvoorbeeld op een bepaalde reparatie levenslang garantie krijgt.

Cookies  
DoctorPhone maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van DoctorPhone bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt DoctorPhone om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. U bent natuurlijk altijd vrij om via uw browser de cookies te verwijderen.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de DoctorPhone. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. DoctorPhone is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. DoctorPhone raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website. Een voorbeeld hiervan zijn links naar de Apple of Android store.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door DoctorPhone zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd of een door ons ingeschakelde pakketdienst waaronder de chatservice van Zopim.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als DoctorPhone op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
DoctorPhone heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft onder andere al een enige tijd een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacy rechten
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

Klachten
Als u een klacht wil indienen over DoctorPhone met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een e-mail te sturen naar klantenservice@doctorphone.nl. Dit e-mailadres kan tevens gebruikt worden voor het verwijderen van uw klantgegevens in ons systeem.

.